Kasım
Aralık
 
EN TR
ap

Tasarımda Eğitim Aracı Olarak “DÖNÜŞÜM”

Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık

Antrepo 7

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı öğrencileri 2013-2014 bahar akademik yılı süresince stüdyo çalışmalarında dönüşüm temasını incelediler. Her seviyede öğrenci grubu kavram ile ilişkili farklı yaklaşımlar geliştirmek için çalıştı. İzleyeceğiniz sergi ise, bu çerçevede yapılan çalışmalardan örnekler barındıran üç alt başlık ekseninde şekillendi. Bunlardan ilki “Dönüşen Form/Form’un Dönüşümü” başlığı olarak belirlendi. Boyut ve soyutlama kavramları üzerinden çalışan Temel Tasarım stüdyosu öğrencileri, iki boyutlu kent silüetlerinden yararlanarak üç boyutlu rölyefler hazırladılar. İkinci ve üçüncü sınıf tasarım stüdyolarında ise, varolan binalarda tasarlanan yeni hayatlar üzerinden çeşitli tartışmalar yürütüldü. “Dönüşen Mekan/Mekan’ın Dönüşümü” başlığı altında yeniden işlevlendirilen binalar irdelendi. Diğer taraftan, “Dönüşümün Mekanı” başlığı altında mezuniyet stüdyosu, fikrin projeye dönüştüğü alan olan Kuluçka Merkezi tasarımına odaklandı.

“Dönüşüm” kavramı üzerinden geliştirilen farklı tasarım yaklaşımlarının birlikte yer aldığı bu sergi ile üretilen fikirlerin-projelerin paylaşılması ve yeni okumalar-tartışmalar için olanak sağlanması amaçlanmaktadır.