Kasım
Aralık
 
EN TR
Emine Gürüz1

Deneysel Tasarımlar Sergisi

Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Moda tasarımdan beslenen bir olgudur. Tasarım ise farklı bakışlar ve fikirlerin denemelerinden tercih edilen sonuçlar olarak ifade edilebilir. Bu sergide; geleceğin tasarımlarına küçük pencereler açmayı hedefleyen deneysel tasarımlar sunulacaktır. Modanın etkili olduğu alanlardan doku-yüzey-ürün bakış açısıyla, tasarım eğitiminin farklı düzeylerinden elde edilen uygulama sonuçları sergilenecektir. Sergilenecek tasarımlarda başvurulan yöntemler ne olursa olsun öncelikli amaç “Fark Yaratan” fikirleri hayata geçirmektir.

Bu projenin fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar her evresinde tasarımın “Fark Yaratmak” için değişmez bir koşul olduğu bilinci ile hareket edilmiştir. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim elemanları hazırladıkları eserlerinde, moda tasarımında “Fark Yaratacak” yüzey, kumaş, doku, form gibi giysi ve tamamlayıcılarını oluşturan unsurları deneysel yöntemlerle tasarlamışlardır. Sergide, hem üç boyutlu giysi tasarımlarına hem de prototipleri ya da birim desenleri hazırlanan doku ve yüzey tasarımlarına yer verilecektir.

Bu serginin moda tasarımı alanında eğitim gören çeşitli düzeylerdeki öğrencilere ve tasarımcılara yeni bakış açıları kazandırması beklenmektedir. Aynı zamanda sektör ile bağlantısı olan ya da olmayan kişilere tasarım kavramının “Fark Yaratmak” açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunun gösterilerek, tasarıma ve tasarımcıya yönelik olumlu düşüncelerin arttırılarak geliştirilmesi hedeflenmektedir.