Kasım
Aralık
 
EN TR
Adsız

Tunalı Hilmi Caddesi’ni Yeniden Canlandırmak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Ankara’nın en işlek caddelerinden olan Tunalı Hilmi Caddesi; iş, eğlence ve başka etkinlikler için her gün çokça insan tarafından kullanılmaktadır. Bu proje, daha canlı ve hareketli bir sokak yaratma amacıyla, Tunalı Hilmi’nin mekansal ögelerini ortaya çıkarıp güçlendirerek ve geliştirerek, burayı her kentlinin deneyimleyebileceği hedeflenen bir ‘varış noktası’ haline getirmektir. Müdahelenizin, salt bir sokak mobilyası, kaldırımda yer alacak peyzaj veya ışık elemanının ötesine geçerek, tüm duyuları harekete geçirmesi, ve sokağın aktif bir unsuru olması beklenmektedir. Ayrıca, tasarımınız buraya iş veya eğlenmek için gelen insanları biraraya getiren ve sokakla ilişkilerini güçlendiren nitelikte olmalıdır. Öneriniz geri dönüşüm, yeniden kullanım ve sürdürülebilirlik kavramlarını ele almalı ve barındırmalıdır.