Kasım
Aralık
 
EN TR
mts1qf

Gelecek Nerede?

Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Moda Tasarımı Bölümleri
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

2.İstanbul Tasarım Bienali tarafından belirlenmiş olan “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” ana teması altında, Fakültemiz Endüstri Ürünleri Tasarımı, Moda Tasarımı ve İçmimarlık Bölümleri, kendi branşları ve yöntemleri paralelinde öğrencileri ile “Gelecek” kavramını tartışmaya açmıştır.

Süreç içinde öğrencilerin geleceğe yakıştırdıkları ‘kaos’, ‘düzen’, ‘teknoloji’, ‘zaman’, ‘yabancılaşma’, vb. anahtar terimlerin, hem “Giysi Tasarımı” gibi somut tasarımlara; hem “İnteraktif Oyun Tasarımı” gibi gerçek ve sanal arasında bağ kuran tasarımlara; hem de yapı, iç mekan veya mobilyaya dönüşmeye hazır soyut mekan notasyonlarına dönüşümü deneyimlenmiştir.

Sergi kapsamında geliştirilen öğrenci çalışmaları, ön planda geleceğe ilişkin önermeler geliştirirken, arka planda bugünü algılayabilmeye ve yorumlayabilmeye odaklanmıştır.