Kasım
Aralık
 
EN TR
01

Yeniden Kent

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık (Haftasonu kapalı)

İstanbul Kültür Üniversitesi Bakırköy Kampüsü

2000’li yıllarla beraber dünya nüfusunun yarısı, Batı ülkelerinde ise nüfusun %90’ı kentlerde yaşar hale gelmiştir. Özellikle küreselleşen dünyada kentler sundukları olanaklar ile önemli çekim merkezlerine dönüşmüştür. Ancak, konut stokunun yetersizliği, ulaşım sorunları, hava kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi, yeşil alanların azlığı, kent kullanımındaki eşitsizlikler, farklı gelir grupları arasındaki mekansal ayrışma ve toplumsal çatışma, çeşitli kültürlerin bir arada bulunmasının getirdiği gerilimler vb. bir olanak olarak görülen kentleri aynı zamanda bir sorun haline getirmiştir.

Bugün kentlerin geleceğini, bu sorunlar ile mücadele süreçleri belirleyecek gibi görünüyor. Sözü edilen sorunları sadece teknik anlamda ele almak ve mekanik bir bakış açısıyla çözümlemek yeterli bir yaklaşım olmayıp, kenti zihinlerimizde yeniden tahayyül etmek ve bir arada yaşamanın kurallarını ve mekansal kurgusunu yeniden keşfetmek gerekmektedir.

Yarışmacılardan kentin bugününe bakarak, geleceğe dair bir vizyon geliştirmeleri beklenmektedir. Bu çerçevede küreselleşen kentlerin geleceğine dair genel bir bakış geliştirilebileceği gibi, bir dünya kenti olan İstanbul’un tümüne dair bütüncül ya da kentin belli bir bölgesine yönelik parçalı öneriler sunulabilir. Bu öneriler çözüme odaklı ya da kentin potansiyel olanaklarını açığa çıkarmak ve yeni bir yaşam biçimi önermek şeklinde olabilir.