Kasım
Aralık
 
EN TR
Oregon_Snyder_BIENNIALpr_nowordsa

İstanbul’un Sokakları Üzerinden Kentselliğin Dönüşümü

Oregon Üniversitesi Mimarlık Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Şehirde gezerken, etrafımıza hızla bakıp yavaşça değerlendirerek varolanı yaşar ancak gelecekte var olması gereken üzerinde düşünürüz. Varsayımsal bir mimarlık projesi Beyoğlu’nun canlı ve karmaşık İstiklal Caddesi’ni oluşturan tarihi dokuyu ele alarak ileriye dönük anlamda destekleyici olabilecek yeni koşulları tasarladı. Kültürel karışımı barındırabilecek ve insanların hareket etme ve buluşma gereksinimlerini karşılayabilecek üç tema itici güç olarak ortaya çıktı. Türkiye, Küreselleşme ve İstanbul; Ortak Alan Olarak Sokak; ve Kamusal Alan Politikası yerel gelenekler üzerinde çalışmamızı şehrin parçalarını birleştirme ve ara mekanları değerlendirmeye yönlendirdi. Pasajın farklı biçimleri, “İstanbul’un Sokakları Üzerinden Kentselliğin Dönüşümü” projemizin ana öğesini oluşturdu. Özellikle seçilmiş olan bu proje alanı çağdaş İstanbul’u reel ve sembolik anlamlarda değerlendirme fırsatı sunmakla beraber, kentsel eşikler ve tüketime dayalı meşguliyete karşı mesafeye, mola imkanı sağlayacak mekanlara olan ihtiyacı tartışabilme ortamı doğurdu. Michel de Certeua’nun dediği üzere “Eşiksellik oyuna benzer: toplumsal kurallardan kaçış ve yeni olanakların keşfi için bir çerçeve oluşturur.”