Kasım
Aralık
 
EN TR
ID501_bienal_documenting

Gündelik Nereye Gidiyor: Gündelik Hayat Pratiklerinin Evrilen Üretim Sistemleri Bakımından Yeniden Düşünülmesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü

Modası geçmişlik kavramı üzerine kurulu mevcut maddi kültürde kişiler her ürünün ve her şeyin, insani değereler dahil olmak üzere, atılabilir, değiştirilebilir olduğu düşüncesine doğru eğilim göstermektedir. Yeni ve parlak olan fikrinden köklenen, sürdürülebilirlikten uzak mevcut maddi kültür, modası geçmişlik kavramına ve bireysel tatminsizliğie yol açmaktadır. Bu durumun sürdürülebilirlik bakımından sorgulanması gerekmektedir. Bu bireysel tatminsizlik, şimdilerde yetersiz bulunan üretim sistemlerinin sonucu olan ürünlerin bireysel ihtiyaçlara kitlesel ölçekte uyarlanması ile giderilmeye çalışılmaktadır. Değer zinciri operasyonları global ölçekte giderek yayılmaktadır, bunun sonucu olarak da son on yılda giderek daha çok ürün geliştirmeye yatırım yapan ve ürünün fiziki üretimini başkalarına devreden, sadece tasarım odaklı üreticiler ortaya çıkmaktadır. Üretim teknolojilerindeki ilerlemeler, şimdilerde üretimin açık kaynak veri tabanları, üç boyutlu baskı imkanları ve kendin-yap tarzı yönlendirmeler aracılığıyla küçük ve lokal ölçekte neredeyse ev içi üretimine dönüşmektedir. Öte yandan, üretim teknolojilerindeki bu ilerlemlerle gündelik hayat, küçük ölçekte, lokal ve ev içi üretimleriyle dönüşmenin eşiğindedir. Bu gelişmeler üzerinden bu proje, neredeyse devrimsel nitelikteki bu yeni üretim sistemleriyle gündelik olanın nasıl yapılanacağını, gündelik hayatın temel pratiklerinden saydığımız yeme, sosyalleşme ve belgeleme temaları üzerine odaklanarak anlamayı ve üzerinde düşünmeyi amaçlamaktadır. Projeyi gerçekleştirmek için öğrenciler, yukarıda tariflediğimiz gündelik pratikler üzerine öncelikle geniş çaplı bir literatür araştırması yapacaklar ardından da literatürden çıkardıkları kavramlarla kendi tasarım cevaplarını tek bir ürün veya bir sistem tasarımı olarak üretecekler.