Kasım
Aralık
 
EN TR
COMD_YouMeIntheCity2

Sen ve Ben – Şehirde

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Bu projede 7 değişik işle geleceğin şehir anlayışı, tüketme çılgınlığının insanlığı getirdiği nokta, tektipleşme ve mekanikleşme ile geleceğin “insan – insan” ve “insan – yaşam alanları” aralarındaki ilişkiye dikkat çekmek amaçlanmıştır.