Kasım
Aralık
 
EN TR
secil1

Alternatif Enerji için -Alternatif Enerji ile Tasarım

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7 – İTÜ Rektörlük Sanat Galerisi

İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Mezuniyet Projesi konusu Alternatif Enerji için/Alternatif Enerji ile Tasarım olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik ile ilgili kaygıların arttığı ve alternatif enerji ile ilgili yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğu bir dönemde mezun adayı öğrencilerin konuya getirecekleri bakış açıları önemli görülmüştür.

Öğrenciler bir alternatif enerji çeşidi belirleyerek tasarımlarında bu enerjiyi bir girdi veya bir çıktı olarak kullanmak üzere kendi proje tanımlarını belirlemişlerdir. Proje kapsamı ürün tasarımı ile sınırlı olmayıp; sistem, servis, etkileşim, deneyim gibi öğelerden yararlanılarak, bağlamına uygun şekilde öğrenciler tarafından oluşturulmuştur. Özetle, öğrenciler kendi tasarım iş tanımlarını oluşturmuş; alternatif enerjileri merkez alanprojeler geliştirmişlerdir.

Projelerde yer verilen enerji türleri arasında su, güneş, rüzgar, ses enerjisinin yanı sıra insan hareket enerjisi ve biyoenerji de yer almaktadır. . Tükenen ve çevreyi kirleten enerji kaynaklarına alternatif olarak , günlük hayatta farkına varılmayan temiz enerji kaynaklarını kullanmayı hedefleyen öğrencilerin en belirgin kaygısı ise enerji konusunda insanların bilinçlendirilmesi ile ilgilidir. Sadece temiz ve alternatif enerji kullanan veya üreten sistem veya ürünler tasarlamanın yanı sıra, bu ürün/sistemlerin bu enerjilerle çalıştığı veya bunların sonucu üretildikleri mesajını görsel olarak iletmek ana amaçlardan olmuştur. Bu proje bir yandan kullanıcı ihtiyaçlarını gözetirken, diğer yandan doğaya ve insanların bilinçlendirilmesinde önemli katkıları olması düşünülerek kurgulanmış ve öğrenciler tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak ele alınmıştır.