Kasım
Aralık
 
EN TR
DSC_0443

Kent Manifestoları

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Tasarımı Bölümü VCD1115 ve VCD1116 Temel Tasarım I & II öğrencileri bütün bir yıl boyunca içinde yaşadıkları kenti yani Istanbul’u temel tasarım prensipleri çerçevesinde incelediler. Öğrenciler proje çerçevesinde; toplumsal, bireysel, ideolojik, sanatsal, sanal, ruhsal ve ütopik bir mekan olarak şehre dair farklı görsel algılarını paylaşarak kendi oluşturdukları manifestolar üzerinden şehrin geleceğine dair uyarılarda bulunuyorlar. Gündelik problemlerin vurgulandığı, duygusal, politik ve kişisel çarpışmaların yaşandığı bir mekan olan şehrin saklı yönleriyle ilgili de farkındalık yaratıyorlar. Projenin kavramsallığı üzerinde çalışırken kendi deneyim ve gözlemlerinden faydalanan öğrenciler belirlenen ortamda, şehri üç boyutlu bir nesne olarak kendi belleklerinden yeniden tasarlıyorlar. Birçok farklı malzemenin kullanıldığı çalışmalarda şehrin deneyimini sorgulayan farklı manifestolar üç boyutlu tasarım nesnelerine dönüşmektedir.