Kasım
Aralık
 
EN TR
29

Oyun Ötesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Oyun deneysel bir sürecin sonucudur. Günümüzde oyun belirli bileşen ve kesin kriterlerle tanımlanır. Kurallar, amaç, süreç, olasılıklar, yarışma, deneyimler, fırsatlar, özgürlük, eylemler, oyun dünyasına derinlemesine giriş ve gerçeğin etkisizliği en belirleyici ölçütlerdir. Sanal dünya ve medya çocukların yaşamında önemli bir role sahiptir.

Bu proje gençlerin sanal ortamda oynadıkları yaygın oyunlar üzerinden geleceğe bakışlarını değerlendirmeyi hedeflemektedir. Projenin hedef kitlesi 12-14 yaş arası erken ergenlik dönemi gençlerdir. Bu yaş grubunun müzik, spor gibi aktiviteler yanı sıra internet ortamında sosyal gruplara katılımı da yüksektir ve kendi görsel dünyalarını tasarlama becerileri gelişmiştir.

Bu araştırma, İstanbul’da bir özel okulun ikinci kademe eğitim sürecindeki öğrencilerle yürütülmektedir. 12-14 yaş aralığındaki kız ve erkek öğrenciler arasından sanal dünyada oyun oynamayı öncelikle tercih edenler seçilmiştir. Bu öğrencilerin kimliği ve alışkanlıkları, oynadıkları oyunun genel özellikleri, bu oyunun öğrenciye kattıkları ve geleceğe bakışına etkileri anket yöntemiyle araştırılmıştır. Ayrıca öğrencilerin aktif olarak oynadıkları oyunlar sırasındaki kayıtlar alınarak düşünce, duygu ve davranışları fotoğraf ve video ile tespit edilmiştir. Ayrıca sanal ortam ile düşünsel eylemlerinin ara kesiti çizili ve yazılı olarak sınanmıştır.

Bienal için hazırlanması planlanan çıktılar kısa film, fotoğraf sunuşu ve üretilen resimlerin ve dokümanların sergisidir.