Kasım
Aralık
 
EN TR
resim 12 huseyin aldemir

Zanaatkar: Bilgi ve Deneyimden Paylaşıma

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Zanaatkar’ın Günlüğü projesinde İstanbul’da yerinden edilme tehdidi altında olan zanaat mahalleleri tasarım eğitiminin bir parçası olarak ele alındı ve stüdyo Galata-Şişhane bölgesindeki zanaat atölyelerine taşındı. Atölyelere çırak olarak giren 2. sınıf endüstriyel tasarım öğrencileri zanaat odaklı üretim süreçlerinin 6 hafta boyunca parçası oldular. Bölgedeki farklı teknik ve malzeme üzerine odaklanmış 10 zanaat atölyesinde (abajur, avize, tel, akrilik, metal, pantograf, oyma ve müzik aleti üretimi) ikili gruplar halinde çalışan öğrenciler iki farklı proje üzerinde çalıştılar. Her grup bir aydınlatma elemanı ve izlenimlerini, deneyimlerini ve edindikleri bilgileri aktaran bir enstalasyon tasarlayıp ürettiler. Bu proje, etkileşimli ve eş zamanlı bir tasarım-üretim-eğitim süreci kurgulayarak malzeme, üretim teknikleri ve zanaatkarın bilgisinin tasarıma doğrudan girdi oluşturmasını sağlamış; yaparken düşünme ve tasarlama eylemini devreye sokmuştur.

Zanaatkar’ın Günlüğü projesi ürün tasarımını ‘endüstriyel’ bağlamı ötesinde incelemiş, zanaat üretimi ile tasarım eğitimi arasında aktörler üzerinden bağ kurmayı hedeflemiştir.