Kasım
Aralık
 
EN TR
G4

Serbest Zaman

Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

“Serbest Zaman” (Boş zaman, leisure time) kavramının analiz edilerek geleceğin sorgulanması ve gelecek için “Serbest Zaman” ürününün tasarlanması.