Kasım
Aralık
 
EN TR
Seza_soylucicek_Sunum gorseli

Gelecek Düşlerimizin Sorgusunda

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Düşler, kişiden kişiye değişen, kimi zaman yaşadıklarıyla şekillenen, yaşayamadıkları ancak umut ettikleriyle gelişen belki de gerçeği olmayan soyut imgesel kurgulardır. Tasarımcılar da gerçekleşmesini umut ettiği herşeyi, gelecekte yaşamak, geleceği düşleriyle kurmak ister. Buradan yola çıkılarak, tasarımlarda bilimin ve hayalgücünün sınırlarının zorlandığı bir gelecek senaryosu oluşturulmaktadır. Günümüzde devlet, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde yaratıcı ekip çalışması olarak sürdürülen ‘think tank’ kurgusal senaryoları her türlü gelecek olasılığını tartışmaktadır. Bu yaklaşım gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projenin temelini oluşturmaktadır. Uygarlığın ulaştığı düzey, kültürel oluşum, ait olduğu çevre ve izlenen politikalar, insanoğlunun yaşamını biçimlendirmekte etken olmuştur. Bu nedenle çok katılımlı tasarımcılardan oluşan bu sergide, her kişinin ve grubun geleceğini düşsel gücüyle yaratması beklenmektedir. Aynı zamanda ekip çalışması içinde yaratıcı hayal gücü objektif hale getirilmektedir. İki ve üç boyutlu görsel tasarımlar; animasyon, video tasarım, enstalasyon, projection mapping, simülasyon, etkileşimli tasarım, yeni medya tasarımı, storyboard, ses, ışık, müzik ve hareket eşliğinde izleyiciye sunulmaktadır.

H.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, ‘Gelecek Düşlerimizin Sorgusunda’ konseptini geçmişi değerlendirip insanlığın ve dünyanın içinde yaşadığı karmaşaya bakıp, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla geleceği tasarlamak istemektedir.