Kasım
Aralık
 
EN TR

Beklenti / Geçiş / Toplanma

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
 

4 – 6 Kasım 2014

Antrepo 7

Çalışma kapsamında seçilen başlıklar mimari mekanı oluştururlar. Seçilen alan ise bu başlıkları deneyimleyebileceğimiz bir kentsel kesit sunmaktadır.

Bu kentsel kesit Kabataş Şişhane arasındaki bir rotayı belirler. Rotanın üzerindeki 7 mimari yapı (bina, açık alan, boşluk,….) ve bu yapılar arasındaki mekanlar katılımcılar tarafından deneyimlenecek ve bu deneyim fotoğraf, kolaj çizim, video ve(ya) metin ile ortak bir pafta üzerinde görselleştirilecektir.

Buradaki amaç, bu üç başlık ile katılımcıların gözü ile oluşan ikinci bir mekan hissiyatı yaratmaktır.

Workshopın birinci gününde katılımcılar ile beraber belirlenen rota izlenecek, ikinci gün görselleştirme çalışması yapılacak, üçüncü gün ise sunumlar gerçekleştirilecektir.