Kasım
Aralık
 
EN TR
Pack to the Future

Geleceğe Ambalaj

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Toplum kültüründe anlam inşa eden, değerleri tanımlayan ve yaşam standardı, servis ya da ürünün kendisi gibi belirli unsurlar dahilinde tanım oluşturan ambalaj, tasarımı gereği tüketim metalarının görsel dilini taşırken sürdürülebilirlik, tüketim alışkanlıkları ve piyasanın ekonomik modelleri gibi kültür politikalarını da yansıtmakta ve üzerinde taşımaktadır. Öncül örnekleri tanımlamadan uygulanması eksik ve zayıf kalacak bir eylem olan tasarım süreci, kendi çağdaş gündemini yaratan bir uzmanlıktır. Kendini yenileyen, diğer yandan kendi geçmişinden ilham alan, tıpkı diğer toplumsal dinamikler gibi düzensiz aralıklarla geçmiş ana-akım örneklemlerden yeniden türetilen grafik tasarım uygulamalarından biri olan ambalaj tasarımı da, birikimi itibariyle etkin olduğu düzlem gereği toplumun geçmiş-bugün algısı üzerinden güçlü bir kayıt tutmaktadır. Görsel dildeki değişimleri karşılaştırmalı biçimde ele alabilmesi ile sosyolojik bir bulgu olarak işlev kazanmaktadır. İstanbul Tasarım Bienalinin 2014 yılında düzenleyeceği Akademik Çalışmalar kapsamında Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin hazırlayıp sunacakları proje, “Gelecek Artık Eskisi Gibi Değil” başlığı kapsamında geçmişten; gelecek olarak bakılan ‘Bugün’ü, 20. yüzyılın ilk çeyreğinin yeni bir sayfa açan tüm sanatsal ve tasarımsal algılayışı değiştiren toplumsal dinamikleri üzerinden kayıp bir gelecek olarak yorumluyor, günümüzde çokça tartışılan sürdürülebilirlik ve genetiği değiştirilmiş organizmalar gibi kavramları bünyesine alıp ‘Bugün’den 100 yıl sonrasında ekonomik ve sosyal yapısıyla kurgulanmış bir geleceğe ait gıda ambalajlarının tasarımlarını sergilemeyi amaçlıyor.