Kasım
Aralık
 
EN TR
COMD_Untitled

İsimsiz

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü
 

1 Kasım – 14 Aralık 2014

Antrepo 7

Bu video art işinde mekan insan ilişkisi üzerinden geleceğin ulaşılmazlığı konusu işleniyor. Projede, zaman akışı ve ilerlemeyi gösteren, geleceğe götürdüğü varsayılan bir merdiveni çıkan insan figürünün, belirli bir hedefe ulaşamaması ve başladığı noktaya geri döndüğü bir döngü gösteriliyor. Bu proje ile, hedeflenen bir geleceğe ulaşmanın mümkün olmadığı, bulunduğumuz anda her daim geride kaldığımızı ve gelecekle ve belki ideal gelişmişlikle aramızdaki mesafenin kısalamayacağını anlatmak amaçlanmıştır.